Teacher Training and Development General Directorate

Inclusive Education

Inclusive Education
Inclusive Education

Kapsayıcı Eğitim Projesi (Inclusive Education)

Kapsayıcı Eğitim Projesi, üç faz halinde uygulanan projelerin devamı olarak geliştirilen bir projedir. UNICEF tarafından da desteklenen bu projenin ilk safhası, 'Suriyeli Öğretmenlerin Eğitimi' başlığı altında Geçici Eğitim Merkezlerinde yürütülen eğitimin kalitesini yükseltmek için Suriyeli öğretmenlere verilen destek eğitimleridir.

Bu kapsamda 08 Ağustos-18 Eylül 2016, 02 Ocak-03 Şubat 2017 ve 05-14 Eylül 2017 tarihlerinde yapılan eğitimlerle 1582 eğitici yetiştirildi, eğiticilerin eğitimi ile toplam 50,348 kişilik Suriyeli öğretmen eğitimi yapıldı.

İkinci aşamada proje geliştirilerek 'Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen Eğitimi' başlığı altında sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenlerin desteklenmesi için yapılan eğitimlerdir.

Bu kapsamda 21 Kasım 2016-14 Nisan 2017, 06 Eylül-29 Kasım 2017 tarihleri arasında 1185 rehber öğretmen eğitici olarak yetiştirildi ve onların verdiği eğitim ile 105,512 öğretmen desteklendi.

Üçüncü aşamada ise Erciyes Üniversitesi ve UNICEF desteği ile proje, 10 modül halinde detaylandırılarak 'Kapsayıcı Eğitim' başlığı altında yeniden geliştirildi:

Modül 1. Kapsayıcı eğitime giriş: teorik ve kavramsal çevre

Modül 2. Kapsayıcı öğretim ve değerlendirme

Modül 3. Kapsayıcı öğrenme ortamları (Fiziksel ve psikososyal)

Modül 4. Okul, aile ve toplum ortaklığı

Modül 5. Engeli olan çocuklarla çalışmak

Modül 6. Türkçe'yi ikinci dil olarak öğretmek

Modül 7. Şiddete maruz kalmış çocuklarla çalışmak

Modül 8. Geçici koruma altındaki çocuklarla çalışmak

Modül 9. Göç ve terörden etkilenmiş çocuklarla çalışmak

Modül 10. Doğal afetlerden etkilenmiş çocuklarla çalışmak

Bu proje kapsamında 06 Ağustos-09 Eylül 2018 tarihlerinde 1672 öğretmen eğitici olarak yetiştirildi, 81 ilde mahalli eğitimlere başlanıldı. Eğitici eğitimi ve mahalli eğitimler ile tüm öğretmenlerin bu eğitimlerle desteklenmesi devam etmektedir.  

Kapsayıcı eğitim uygulaması ile öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek sağlamak, entelektüel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek öğretmenler üzerinden toplumsal bir dönüşüm sağlayabilmek amaçlanmaktadır. Uzun soluklu, derinlikli sosyal ve felsefi içeriklere sahip bu eğitimler etkinlik temelli olarak geliştirilmiştir.

Öğretmenlerden alınan geri bildirimler bu eğitimlerin öğretmenler üzerinde düşünsel ve sosyal dönüşümler oluşturduğu ve önemli sosyal gelişmeleri destekleyeceği yönündedir.  

Bu eğitimlerin açık amacı insan merkezli yaklaşımla sosyal adalet gelişimine katkı sunmak, her çocuğun farklılıklarının ve özelliklerinin eğitim öğretim faaliyetlerine dâhil edilmesini sağlamak, okullarda çocuklara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak, sınıflarda kişiliklerin değişim ve ayarlanmaya zorlanmasına engel olmak, farklılıklarıyla birlikte her çocuğun değerli bir birey olarak görülmelerine katkı sunmaktır. Bu eğitimlerdeki örtük amaç ise etkinlik temelli eğitim uygulamalarıyla öğretmenlerde yapılandırmacı öğretim tekniklerinin beceri olarak kazandırılmasını sağlamaktır.  

MEB - Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA Genel Müdürlük Makamı 0 312 413 41 58 / 59

MEB © - all rights reserved.