Teacher Training and Development General Directorate

2023 Project with our Teachers

2023 Project with our Teachers  
2023 Project with our Teachers

 

“Öğretmenlerimizle 2023’e Projesi”, her öğretmenin kendi alanıyla ilgili olarak, yeni öğretim programları doğrultusunda, ihtiyaç duyacağı öğretim materyallerini hazırlama ve kullanma becerilerini kazanması amacıyla başlatılan bir projedir. Bu proje, etkinlik temelli alan eğitimi uygulamaları ile öğrencilerin derslere aktif katılabilmesini, bilgi ve tutum yanında daha ağırlıklı olarak beceri geliştirebilmesini ve uygulamaya dönük eğitim ve öğretim yapılabilmesini sağlayabilmek için geliştirildi.   

Projenin ilk etabında öğretmen sayısı en çok olan 21 alan (Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji, İlköğretim Matematik, Matematik, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Felsefe, Müzik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Teknoloji ve Tasarım) öğretmeni kapsam içine alındı.  

Aralık 2016’da Kalkınma Bakanlığı’na teklif edilen projede Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, güncellenen öğretim programlarını, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini ve Öğretmen Strateji Belgesini de içerecek şekilde güncellenen ve 2017-2018-2019 ve 2020 yıllarını kapsayan, proje hedefleri doğrultusunda pilot çalışmalar yapıldı ve ana çalışmalar ile uygulamaya geçildi:

 Proje kapsamında aşağıdaki iş paketleri yapıldı:

 • Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının tespiti için alan araştırmaları yapıldı,
 • Araştırmalardan elde edilen veriler ile hizmetiçi eğitim içerikleri oluşturuldu,
 • Hazırlanan eğitim içerikleri ile 81 ilde eğitim verecek eğiticilere yönelik bilgilendirme çalıştayı yapıldı,
 • 81 ilde 21 alan öğretmeninin eğiticiler tarafından eğitime alınması tasarlandı,
 • Projenin tüm aşamalarında izleme ve değerlendirme çalışmaları ve proje sonunda raporlama çalışması sürdürülmektedir.

Pilot çalışma sürecinde;

 • Eğitim içerikleri alan bazlı olarak oluşturuldu,
 • 21 alandan öğretmenlere eğitim vermek üzere eğitici öğretmenler belirlendi,
 • Belirlenen öğretmenlere eğitici eğitimleri verildi
 • Eğitici öğretmenler tarafından aynı alandan diğer öğretmenlere mahalli eğitimlerin verilmesi sağlandı,
 • İzleme ve değerlendirmeler yapıldı.

 Ana çalışma sürecinde,

 • Pilot çalışma sürecinde gerçekleştirilen eğitimler esnasında tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim içerikleri güncellendi,
 • Bir eğiticiye aynı alandan 50 öğretmen düşecek şekilde eğitici sayıları belirlendi,
 • Belirlenen öğretmenlere eğitici eğitimi verildi/verilmekte,
 • Eğitici öğretmenler tarafından aynı alandan diğer öğretmenlere mahalli eğitimlerin verilmesi devam etmekte,
 • İzleme değerlendirme ve raporlama çalışmaları devam etmekte.

MEB - Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA Genel Müdürlük Makamı 0 312 413 41 58 / 59

MEB © - all rights reserved.